Kisah Para Nabi eps 97. Kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa. ” Mengenal kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa”.

NABI ILYAS DAN ILYASA

Episode 97

Bismillah

Mengenal Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa

Dakwah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa tidak sezaman. Nabi Ilyas berdakwah lebih dahulu dari Nabi Ilyasa. Ketika Nabi Ilyas sudah usia tua, barulah Nabi Ilyasa meneruskan dakwah Nabi Ilyas.

Nabi Ilyas adalah salah satu nabi dari Bani Israel. Nabi Ilyas ditugaskan berdakwah dikalangan kaumnya. Ketika orang-orang Bani Israel mulai menyembah berhala kembali.

Ba’l, itulah nama berhala mereka. mereka lebih suka menyembah Ba’l daripada menyembah Allah. Sampai kehidupan dunia selesai mereka tetap menyembah Ba’l. Hanya sedikit yang beriman kepada Allah.

Tahun berganti tahun, usia Nabi Ilyas semakin tua, padahal pekerjaan dakwahnya semakin berat. Maka dalam keadaan seperti itu Allah menugaskan Nabi Ilyasa untuk melanjutkan dakwah Nabi Ilyas untuk Bani Israel.

Kehidupan Nabi Ilyasa memang sangat sedikit kisahnya, akan tetapi Allah memuliakannya, bahkan dijadikan contoh keteladanan bagi umat manusia.

  1. “Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling bertaqwa,”demikian Allah berfirman.
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *